OVER ONS

De bewonersvereniging Résidence Belgique BVRB) is  een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging), die in 2003 werd opgericht bij notariële akte.
 
In die notariële akte zijn tevens de statuten opgenomen. Als alle andere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid is de BVRB ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, anders zou iedere bestuurder ervan hoofdelijk aansprakelijk zijn. 
 

HUIDIGE

BESTUURSSAMENSTELLING

 

Voorzitter:

Irene Erkelens

*

Secretaris:

Sander Groeneveld

*

2e secretaris:

Annemieke

Gregorowitsch

*

Penningmeester:

Rob Albers

*

Algemeen lid:

Joop Sep

*

Adviserend lid:

Henk Pauwels

Secretariaat:  

Belgiëlaan 169,  2711 BR  Zoetermeer

​Tel: 06 - 28 56 36 93

​E-mail: sander_groeneveld5@hotmail.com