VERENIGINGSLEVEN

 
Het verenigingsleven beperkt zich tot een aantal, voornamelijk door het bestuur geïnitieerde activiteiten:
 
- Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen (Voorjaars- en najaars-
  bijeenkomst);
- Bestuursvergaderingen (6 x p.j.);
- Overleg met Van 't Hof (2 x p.j.);
- Overleg met Platform Bouwinvest (2 x p.j.);
- Nieuwjaarsborrel;
- Social Dinner Buffet;
- Burendag;
- Lief & Leed.
 
De bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats
in de hal op de eerste étage, die daartoe aangenaam wordt ingericht. Een gratis "natje & droogje" draagt mede bij aan een goede opkomst ......!
File055
File055
press to zoom
File063
File063
press to zoom
File103
File103
press to zoom
File082
File082
press to zoom
File069
File069
press to zoom
File089
File089
press to zoom
File099
File099
press to zoom
File108
File108
press to zoom
File107
File107
press to zoom
1/2