VERENIGINGSLEVEN

 
Het verenigingsleven beperkt zich tot een aantal, voornamelijk door het bestuur geïnitieerde activiteiten:
 
- Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen (Voorjaars- en najaars-
  bijeenkomst);
- Bestuursvergaderingen (6 x p.j.);
- Overleg met Van 't Hof (2 x p.j.);
- Overleg met Platform Bouwinvest (2 x p.j.);
- Nieuwjaarsborrel;
- Social Dinner Buffet;
- Burendag;
- Lief & Leed.
 
De bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats
in de hal op de eerste étage, die daartoe aangenaam wordt ingericht. Een gratis "natje & droogje" draagt mede bij aan een goede opkomst ......!
File055
File055
File063
File063
File103
File103
File082
File082
File069
File069
File089
File089
File099
File099
File108
File108
File107
File107
1/2